Hizmet Koşulları

Tüm sıkıcı yasal şeyler.

Açık Kaynak Lisansları

Son güncelleme 20 Haziran 2023

1. LİSANS

Tessie'yi ("Yazılım") kullanarak, bu Son Kullanıcı Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin (EULA) yasal olarak bağlayıcı ve geçerli bir sözleşme olduğunu ve buna bağlı kalmayı kabul edersiniz. Fikri mülkiyet yasalarına ve bu Sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarına uymayı kabul edersiniz.

Tessie Technology LLC tarafından imzalanmış farklı bir lisans sözleşmeniz olmadığı sürece, Tessie'yi kullanmanız bu lisans sözleşmesini ve garantiyi kabul ettiğinizi gösterir.

Bu Sözleşmenin şartlarına tabi olarak, Tessie Technology LLC size Tessie'yi bu Sözleşmeye ve Tessie Technology LLC ile yapılan diğer yazılı sözleşmelere uygun olarak kullanmanız için alt lisans hakkı olmaksızın sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. Tessie Technology LLC, Tessie'nin mülkiyetini size devretmez; size verilen lisans bir satış değildir. Bu anlaşma, Tessie Technology LLC ile Tessie'yi satın alanlar veya kullananlar arasında bağlayıcı bir yasal anlaşmadır.

Bu sözleşmeye bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, hesabınızı silebilir ve/veya Tessie'yi cihazlarınızdan kaldırabilirsiniz.

2. DAĞITIM

Tessie ve burada verilen lisans, yalnızca arşiv amaçlı bir kopya çıkarmanız dışında tamamen veya kısmen kopyalanamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, yeniden satılamaz, yeniden satışa sunulamaz, devredilemez veya alt lisanslanamaz. Tessie'nin yeniden dağıtımı hakkında bilgi için Tessie Technology LLC ile iletişime geçin.

3. KULLANICI SÖZLEŞMESİ

3.1 Kullanım Kısıtlamaları

Tessie'yi yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak kullanacak ve herhangi bir yasadışı amaç için kullanmayacaksınız. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, Tessie'nin pornografik, ırkçı, kaba, müstehcen, karalayıcı, iftira niteliğinde, küfürlü, nefreti teşvik eden, ayrımcılık yapan veya din, etnik miras, ırk, cinsel yönelim veya yaşa dayalı önyargı sergileyen materyallerle birlikte kullanılması, görüntülenmesi veya dağıtılması kesinlikle yasaktır.

3.2 Telif Hakkı Kısıtlaması

Bu Yazılım telif hakkıyla korunan materyaller, ticari sırlar ve diğer tescilli materyaller içerir. Tessie'yi değiştiremezsiniz ve değiştirmeye, tersine mühendislik yapmaya, parçalarına ayırmaya veya kaynak koda dönüştürmeye teşebbüs edemezsiniz. Tessie'yi tamamen veya kısmen temel alan veya ondan türetilen herhangi bir türev çalışma veya başka çalışmalar da oluşturamazsınız.

Tessie Technology LLC'nin adı, logosu ve Tessie'yi temsil eden grafik dosyası, Tessie ile geliştirilen ürünleri tanıtmak için hiçbir şekilde kullanılmayacaktır. Tessie Technology LLC, Tessie'ye ve Tessie ile ilgili tüm Fikri Mülkiyet haklarına ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatlerin tek ve münhasır mülkiyetini elinde tutar.

Telif hakkı yasası ve uluslararası telif hakkı anlaşması hükümleri Tessie'nin tüm bölümlerini, ürünlerini ve hizmetlerini korur. Hiçbir program, kod, parça, görüntü, ses örneği veya metin, tek kullanıcı programının sınırları dahilinde amaçlananın dışında kullanıcı tarafından kopyalanamaz veya herhangi bir şekilde kullanılamaz. Burada açıkça verilmeyen tüm haklar Tessie Technology LLC'ye aittir.

3.3 Sorumluluğun Sınırlandırılması

Tessie Technology LLC'yi, çalışanlarını, temsilcilerini ve distribütörlerini, Tessie Technology LLC'nin Yazılımını kullanımınızdan kaynaklanan veya herhangi bir şekilde bağlantılı olan her türlü iddia, dava, talep ve maliyete karşı tazmin edecek, zararsız tutacak ve savunacaksınız.

Tessie Technology LLC, çalışanları, acenteleri veya distribütörleri hiçbir durumda (ihmal durumu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir dolaylı, arızi, dolaylı, özel veya cezai zarardan (kar kaybı, kullanım kaybı, iş kesintisi zararları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacaktır, bilgi veya veri kaybı veya maddi kayıp), bu Sözleşme, Tessie veya Tessie'nin kullanımı veya kullanılamaması veya bu Sözleşme kapsamındaki diğer hususların sağlanması, ifası veya kullanımı ile bağlantılı veya bunlarla ilgili olarak, sözleşmeye, haksız fiile veya ihmal de dahil olmak üzere başka herhangi bir teoriye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın.

Tessie Technology LLC'nin tüm sorumluluğu, istisnasız olarak, ürünün, tüm kopyaların, kayıt belgelerinin ve kılavuzların ve müşteriden Tessie Technology LLC'ye bir lisans devri oluşturan tüm materyallerin iadesi karşılığında müşterilerin Yazılımın satın alma fiyatını (maksimum sizin tarafınızdan ödenen tutar ile Tessie Technology LLC tarafından listelenen önerilen perakende fiyatından düşük olanı) geri ödemesiyle sınırlıdır.

3.4 Garantiler

Yazılı olarak açıkça belirtilmedikçe, Tessie Technology LLC bu Yazılımla ilgili olarak hiçbir beyan veya garanti vermez ve ticari kalite veya belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni, sözlü veya yazılı diğer tüm garantileri açıkça hariç tutar.

3.5 Geçerli Hukuk

Bu Sözleşme, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli olan yasalara tabi olacaktır. İşbu belge ile Amerika Birleşik Devletleri mahkemelerinin münhasır olmayan yargı yetkisini gayri kabili rücu olarak kabul ve teslim etmektesiniz. Herhangi bir hükmün hukuka aykırı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu kabul edilirse, söz konusu hüküm bu Lisans'tan ayrılabilir kabul edilecek ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

3.6 Fesih

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uyulmaması, bu lisansın otomatik olarak ve derhal feshedilmesine neden olacaktır. Burada verilen lisansın herhangi bir nedenle sona ermesi üzerine, Tessie'nin kullanımını derhal durdurmayı ve bu Sözleşme kapsamında sağlanan tüm Tessie kopyalarını imha etmeyi kabul edersiniz. Tarafınızdan üstlenilen mali yükümlülükler, bu lisansın sona ermesinden veya feshinden sonra da devam edecektir.

4. GARANTİNİN REDDİ

BU YAZILIM VE BERABERİNDEKİ DOSYALAR "OLDUĞU GİBİ" VE PERFORMANS VEYA SATILABİLİRLİK GARANTİLERİ VEYA AÇIK VEYA ZIMNİ BAŞKA GARANTİLER OLMAKSIZIN SATILMAKTADIR. BU GARANTİ REDDİ, Tessie TARAFINDAN OLUŞTURULAN VE DÜZENLENEN TÜM DOSYALARI DA KAPSAMAKTADIR.

5. VERİLERİN KULLANIMINA İLİŞKİN ONAY

Tessie Technology LLC'nin, varsa, Tessie ile ilgili olarak size sağlanan ürün destek hizmetlerinin bir parçası olarak herhangi bir şekilde toplanan bilgileri toplayabileceğini ve kullanabileceğini kabul edersiniz. Tessie Technology LLC, bu bilgileri, sizin için yararlı veya ilgi çekici olabilecek bildirimleri size sağlamak için de kullanabilir.